Optometrie betekent oogmeetkunde

Een optometrist is een HBO-opgeleide oogmeetkundige met medische achtergrond. Sinds 15 november 2000 is ons beroep wettelijk geregeld en vervult de optometrist een schakelfunctie in de oogzorg.

Werkzaamheden van de optometrist

Een optometrist heeft, in tegenstelling tot de opticien, de kennis en de mogelijkheden om te beoordelen of een oog gezond is of niet. De optometrist mag daarvoor diagnostische farmaca* gebruiken om de ogen uitgebreid te testen. De optometrist geeft daarnaast adviezen over brillenglazen, speciale glazen (bv. met prisma’s), contactlenzen en hulpmiddelen voor slechtzienden. De optometrist werkt volgens een vaststaand protocol en daardoor is een directe samenwerking mogelijk met een oogarts, huisarts, orthoptist of opticien. Een verwijzing vindt alleen plaats als daar aanleiding toe is en op verzoek van client. (* druppels voor bijvoorbeeld pupilverwijding (door minister van VWS aangewezen)

Kosten

Per 1 januari 2020 zijn de prijzen veranderd

Arbeidsdeskundig onderzoek € 295.00
Binoculair optometrisch onderzoek € 140.00
Bioptic onderzoek € 135.00
Classificatie € 55.00
Contactlens aanpassing hard/zacht € 70,00 all-in dus incl. paslenzen
Contactlens Heraanpassing € 50.00 all-in dus incl. paslenzen
Contactlens aanpassing Nachtlenzen € 150.00
Contactlens controle € 20.00
Contactlens controle, lenzen van elders € 35.00
Controle recept oogarts € 20.00
Flipper € 100.00 opgebouwd uit €40,00 euro huur en € 60,00 3 controles
Low-Vision onderzoek € 75.00
Optometrisch onderzoek incl. OCT-Scan € 75.00 incl. Visus bepaling ,spleetlamp, I.O.P. Fundus, Scan Retina
Optometrisch onderzoek Excl. OCT Scan € 45.00 incl. visus bepaling ,Spleetlamp en I.O.P
Optometrisch onderzoek Check Up € 25.00 Alleen Visus bepaling
Prisma meting € 105.00 incl. Visus bepaling ,spleetlamp, I.O.P. Fundus, Scan Retina
Optergo onderzoek € 125.00
Verwijsbrief oogarts € 12.50
VES onderzoek € 150.00
Vooronderzoek Refractie Chirurgie € 130.00

Soort onderzoeken (wij werken uitsluitend op afspraak)

Optometrisch onderzoek

De belangrijkste taak van de optometrist is het in kaart brengen van het brekend vermogen van de ogen, zeg maar de bril / contactlenssterkten van de client. De oogsterkten kunnen op verschillende manieren gemeten worden. De optometrist kan hierbij gebruik maken van objectieve methoden, hierbij hoeft de client niet aan te geven of er wel of niet goed gezien wordt.

Objectieve methoden

  • Skiascopie: het meten van de lichtbreking en daarmee de oogfout +/ – of beide
  • Keratometrie: het meten van de krommingen van de cornea (hoornvlies), voorzijde oog
  • Tonometrie: het meten van de oogdruk wat volledig pijnloos geschiedt
  • Pachymetrie: het meten van de dikte van de cornea mbv. de spleetlamp
  • Biomicroscopie: onderzoek mbv. spleetlamp waarmee de voorzijde van cornea, voorste oogkamer en ooglens onderzocht kunnen worden. Hrubylens/Volklens: onderzoek met een lens om de binnenkant van het oog (oogzenuw en netvlies) te beoordelen

Subjectieve methoden

Bij het subjectieve meten geeft de client aan of er beter of slechter wordt gezien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een phoropter, een “bril” met alle glazen erin verwerkt. Het voordeel van de phoropter ten opzichte van de pasbril is, dat er snel gewisseld kan worden tussen de verschillende glazen onderling. Een pasbril wordt aan het eind van alle metingen gebruikt om een zo natuurlijk mogelijk beeld te geven. Als de cliënt comfortabel kijkt, kunnen er eventueel glazen besteld worden. Een belangrijk onderdeel van de meting is het controleren van de samenwerking tussen de ogen en de binoculaire balans. De optometrist heeft kennis van verschillende testen die een probleem zichtbaar kunnen maken. De objectieve en subjectieve metingen worden door elkaar gebruikt om zo een juist beeld te krijgen van de brekingsfout van het oog en de onderlinge samenwerking van de ogen.

Contrast onderzoek

Goed kunnen zien zegt niets over de kwaliteit van het zien. De meting van contrastgevoeligheid is een zeer waardevolle aanvulling op de overige meetmethoden. Deze meting brengt de kwaliteit van het zien in kaart. De resultaten van dit onderzoek kunnen een verklaring geven voor klachten bij dagelijkse bezigheden zoals sporten, autorijden in het donker of fel zonlicht. Sommige oogaandoeningen zijn vroegtijdig te ontdekken door middel van dit contrastonderzoek.

Netvlies onderzoek

Het netvlies-onderzoek maakt al meer dan 12 jaar onderdeel uit van ons standaard optometrisch onderzoek. Een digitale camera, die werkt met infra-rood licht, maakt de binnenkant van het oog zichtbaar. We willen zeker zijn van een normaal netvliesbeeld, conform de leeftijd van de cliënt. Indien we een afwijkend beeld constateren dan verwijzen we door naar de oogarts of huisarts.

Oogdruk meeting

Een standaard onderdeel tijdens een optometrisch onderzoek is het meten van de oogdruk. Een hoge oogdruk kan schade toebrengen aan de oogzenuw en het netvlies. De oogzenuw en de kamerhoek worden ook beoordeeld om een goede diagnose te stellen. De optometrist kan bij twijfel een vervolg-onderzoek adviseren ofwel een verwijsbrief schrijven voor de oogarts. Personen boven de 35 jaar adviseren wij regelmatig de oogdruk te laten controleren. Ons advies is om de twee jaar. Als verhoogde druk of glaucoom in de familie voorkomt dan éénmaal per jaar.

Contact Info

Stationsplein 12, 6811 KG, Arnhem
026 442 67 35

ONLINE BRILLEN PASSEN

online brillen passen

ONLINE BRILLEN PASSEN

Contact ons op 026 442 67 35 of E-mail ons naar info@holsboeroptometrie.nl

Wij helpen u graag.

Menu

Webdesign & beheer: Optosite